Bean Pháidín

(‘Sé an) trua ghear nach mise, nach mise

[(shey unn) trooa ghyair nakh misha, nakh misha]

It’s my bitter sorrow that I am not, that I am not

 

‘Sé an trua ghear nach mise bean Pháidín

[shey unn trooa ghyair nakh misha, bann fawjeen]

It’s my bitter sorrow that I am not the wife of Páidín

 

Trua ghear nach mise, nach mise

[Trooa ghyair nakh misha, nakh misha]

It’s my bitter sorrow that I am not, that I am not

 

Is an bhean atá aige a bheith caillte.

[sunn vann ataw eggya vey kaltcha.]

And the wife he has is not dead.

——————————————–

Rachfainn go Gaillimh, go Gaillimh

[Ra-hinn guh galliv, guh galliv]

I would go to Galway, to Galway

 

Is rachfainn go Gaillimh le Páidín

[Iss ra-hinn guh galliv leh pawjeen]

I would go to Galway with Páidín

 

Rachfainn go Gaillimh, go Gaillimh

[Ra-hinn guh galliv, guh galliv]

I would go to Galway, to Galway

 

Is thiocfainn abhaile sa mbád leis.

[iss hyuh-kinn awalya sa mawd lesh]

And I would come home in the boat with him.

——————————————–

Rachfainn go haonach an Chlocháin

[ra-hin guh heynakh unn khlokhunn]

I would go to the fair of Clifden

 

‘S isteach go Béal Átha na Báighe

[ishtyakh guh beyla nuh bawee]

And into Ballinaboy

 

Bhreathnóinn isteach trína bhfuinneogaí

[vranon ishtyakh treena winyoga]

I would look through the windows

 

Ag shúil is go bhfeicfinn Bean Pháidín

[egg hool iss guh veckinn ban fawjeen.]

Hoping to see Páidín’s wife.

——————————————–

Go mbristear do chosa, do chosa

[guh mrishtair do khosa, do khosa]

May your legs, your legs be broken

 

Go mbristear do chosa a Bhean Pháidín

[guh mbrishtair do khosa vann fawjeen]

May your legs be broken, Páidín’s wife

 

Go mbristear do chosa, do chosa

[guh mrishtair do khosa, do khosa]

May your legs, your legs be broken

 

Go mbristear do chosa is do chnámha.

[guh mbrishtair do khos iss do khrawva]

May your legs and your bones be broken.

——————————————–

Chaith mé mo bhróga, mo bhróga

[khah mey mo vroga, mo vroga]

I wore out my shoes, my shoes

 

Chaith mé mo bhróga i ndiaidh Pháidín

[khah mey mo vroga, nyee-a fawjeen]

I wore out my shoes, after Páidín

 

Chaith mé mo bhróga, mo bhróga

[khah mey mo vroga, mo vroga]

I wore out my shoes, my shoes

 

Chaith mé na boinn is na sála.

[khah mé nuh bween iss nuh sawla]

I wore out the soles and the heels.